AU ÎNCEPUT PRE/ÎNSCRIERILE PENTRU 2023-2024!

Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Onești te așteaptă să te înscrii la una din specializările:

– Asistent medical generalist (durată 3 ani, învățământ de zi);
– Asistent medical de farmacie (durată 3 ani, învățământ de zi).

Te poti înscrie la sediul școlii din Onești, Bld. Oituz Nr.12, zilnic între orele 9,00-17,00 sau la Moinești, la secretariatul Școlii Generale ”Ștefan Luchian”. Documentele necesare le găsești AICI.

Este o școală ce oferă tinerilor și nu numai, oportunitatea de a lucra cu oameni și pentru oameni, de a ajuta pe cei dragi la nevoie!

Poți urma și absolvi cursurile învățământului postliceal, fiind absolvent de liceu CU sau FARĂ BACALAUREAT!

Desfăşoară stagiul clinic în condiţii perfecte în unităţi medicale de elită, fiind singura şcoală în două spitale (Onești și Moinești)!

Poți lucre în străinătate! APM Germania încheie contracte cu elevii și-i sprijină pe aceștia în învățarea limbii și angajarea lor după absolvire!

Locul din clasă poate fi ocupat chiar de tine! Te așteptăm!!!

Eficiența şi complexitatea activității este definită printr-o abordare modernă care îşi propune:

  • Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Învățământului;
  • Să promoveze un învățământ de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii
    Europene;
  • Să formeze specialiști în domeniul sanitar ;
  • Să modeleze personalități puternice cu un set de valori individuale de natură profesională,
    socială şi culturală în funcție de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.

Viziunea școlii ”Pe cât posibil, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii!”

Misiunea Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” este de a oferi tuturor elevilor săi și fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni asistenţi medicali competenţi, capabili să înveţe pe parcursul întregii vieţi, pentru a-şi forma personalităţi autonome şi creative într-o societate aflată în permanent schimbare.

Şcoala dispune de resurse umane calificate, capabile să aplice actul didactic ca demers modern, dinamic în pas cu strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar.

Domeniile cu dinamică pozitivă, cu potențial mare de absorbție pe piața muncii și impact deosebit asupra ratei somajului le reperezintă sănătatea şi asistenţa socială și comerţul, profesii care pot fi obținute prin calificare într-o școală postliceală.

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 5, din domeniul de pregătire profesională Sănătate și asistență pedagogică sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.