Principii si valori promovate

“Fii tu asistenta pe care ti-ai dori să o ai dacă ai fi pacient.”

În România învățământul constituie prioritate națională. Principiile care guvernează învățământul preuniversitar, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt: 

 • Principiul echității și egalității de șanse – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
 • Principiul calității – în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale;
 • Principiul relevanței – în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvolatere personală și social-economice; 
 • Principiul eficienței – în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
 • Principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în proces;
 • Principiul transparanței și răspunderii publice – în baza căruia unitățile și instituțiile de învățământ asigură vizibilitatea totală a deciziei și a rezultatelor, răspund public prin comunicarea periodică și adecvată a acestora de performanțele lor;
 • Principiul respectării libertăților și drepturile tinerilor și adulților;
 • Principiul independenței de ideologii, religii și doctrine politice; 
 • Principiul învățării pe parcursul întregii vieți;
 • Principiul educației incluzive;
 • Principiul respectării diversității culturale;
 • Principiul respectării identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural;
 • Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social și consultare;
 • Principiul susținerii și promovării cadrelor didactice, pentru acces în dezvoltare și carieră;
 • Principiul mobilității;
 • Principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român; 
 • Principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase; 
 • Principiul respectării dreptului la opinie al elevului / studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ.