Acasă

Start an școlar 2020-2021
Slider

Noutăți

Fonduri europene nerambursabile POCU

Fonduri europene nerambursabile POCU Scoala a câștigat un nou proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul programului POCU (Program...
Read More

Stagiu clinic în Germania

Stagiu clinic în Germania O primă grupă de 5 elevi din anul II, specializarea Asistent Medical Generalist, au efectuat 3...
Read More

Noi proiecte Erasmus

Noi proiecte Erasmus 3 proiecte Erasmus derulate de scoala noastra pană în prezent, ultimul încheiat in 2019, în care 80...
Read More

În spiritul Crăciunului… cu bucuria dăruirii…

În spiritul Crăciunului... cu bucuria dăruirii... In fiecare an, de Crăciun, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” oferă copiilor instituţionalizaţi de...
Read More
IMPORTANT
Având în vedere situația epidemiologică locală și din țară, pentru a preveni și combate îmbolnăvirile cu  virusul SARS-COV - 2, și din dorința școlii de a asigura continuitatea procesului instructiv-educativ în cele mai bune condiții, Consiliul de Administrație al școlii a hotărât în ședința, întrunită în data de 11/09/2020 următoarele:
1. Toate clasele de la toate specializările aflate în teorie, conform graficului de teorie și practică, vor veni în școală organizați pe grupe, într-un singur schimb, care vor roti la o săptămână.
2. Stagiile clinice pentru toți anii de la toate specializările,  aflați în stagiu conform graficului de teorie și practică, vor desfășura aceste activități fie în unitățile medicale cu care școala are încheiate astfel de acorduri, fie în școală, organizați pe grupe într-un singur schimb.

De ce să alegeţi şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”?

Pentru că Şcoala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA”:

- Este acreditată

- Experienţă în domeniu de peste 25 de ani

- Are peste 360 de elevi

- Diploma este recunoscută în Europa

- Două treimi dintre asistenţii medicali din judeţ provin din Școala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA”

- Te poţi implica în diferite proiecte europene

- Vei fi cooptat în proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale în scopul creşterii calităţii pregătirii profesionale prin efectuarea unor stagii de instruire practică în condiţii tehnologice şi organizatorice de nivel optim pentru a creşte capacitatea lor de a furniza calificări relevante pe piaţa muncii

 

PROFESORI

- De mare calitate umană

- Cu experienţă didactică deosebită prin folosirea de metode de predare moderne şi interactive

- Metodele de predare folosite aşează elevul în centrul precesului educaţional

- Cu bună pregătire de specialitate

- Cu rezultate deosebite în carieră