Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, Oneşti
Image is not available

De ce noi?
✅Avem Experienţă în domeniu de peste 25 de ani
✅Avem peste 360 de elevi
✅Suntem acreditati
✅DIPLOMA NOATRA ESTE RECUNOSCUTĂ ÎN EUROPA!

Slider

De ce să alegeţi şcoala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA”?

Pentru că Şcoala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA”:

 • Este acreditată
 • Experienţă în domeniu de peste 25 de ani
 • Are peste 360 de elevi
 • DIPLOMA ESTE RECUNOSCUTĂ ÎN EUROPA!
 • Două treimi dintre asistenţii medicali din judeţ provin din Școala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA”
 • Te poţi implica în diferite proiecte europene
 • Stagiile de practică se fac în spitalele municipale din oraşele Oneşti şi Moineşti şi cabinetele de medicină a familiei

Oferta şcolară

- Veţi beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene – calificarea „asistent medical generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE ( Anexa V ), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).
- Te vei instrui şi educa în vederea adaptării şi integrării sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale.
- Te vei instrui practic şi te vei forma în laboratoare şi săli de demonstraţii proprii, precum şi în unităţi de profil din reţeaua publică şi privată: Spitalul Municipal Oneşti, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti,  cabinete medicale de medicină a familiei.
- Procesul de învăţământ este asigurat de un colectiv de cadre didactice implicate, care utilizează mijloace de învăţământ moderne.
- Catedra de tehnologii (nursing) este ocupată de profesori (asistenţi medicali generalişti) din care mulţi au absolvit Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, specializarea Asistenţă Medicală Generală.
- Vei fi cooptat în proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale în scopul creşterii calităţii pregătirii profesionale prin efectuarea unor stagii de instruire practică în condiţii tehnologice şi organizatorice de nivel optim pentru a creşte capacitatea lor de a furniza calificări relevante pe piaţa muncii.
- Ai posibilitatea să îţi cunoşti viitorul angajator şi să fii selectat încă din perioada de practică.
- Poţi deveni maistru instructor în cadrul şcolii după 3 ani de experienţă ca asistent medical.

Profesori:

 • De mare calitate umană
 • Cu experienţă didactică deosebită prin folosirea de metode de predare moderne şi interactive
 • Metodele de predare folosite aşează elevul în centrul precesului educaţional
 • Cu bună pregătire de specialitate
 • Cu rezultate deosebite în carieră
 • Programul şcolar

Cursurile se desfăşoară între orele 12.00 – 20.00.
- Şcoala te încurajează să lucrezi.
- Să desfăşori activităţi de voluntariat.
- Să înveţi o limbă străină.
- Să participi la activităţi de cercetare ştiinţifică.

Oferta extraşcolară

* Vei participa la proiecte europene
* Vei participa la proiecte de educaţie sanitară în parteneriat cu autorităţile locale.
* Vei fi implicat în activităţi comunitare.
* Vei participa la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.
* Vei putea obţine certificatul EUROPASS.
* Ca absolvent îţi poţi găsi un loc de muncă în ţară şi străinătate

ELEVUL CU APTITUDINI SE AFIRMĂ!
VĂ AŞTEPTĂM LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„CAROL DAVILA” !

Ultimele noutati

1-1
4-1
7
2-1
7-1
9
9-1
8
8-1
6-1
5-1