Absolvire 2020

 

Tematica pentru examen a fost aprobată în ședința CA din 28.11.2019

Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti

B –dul  Oituz, nr. 12; tel. 0234 312 311; e-mail: caroldavilaonesti@yahoo.com

CIF 29572582; Cod SIRUES 3007736

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Sesiunea august  2020

Specializarea  „asistent medical de farmacie”

Proba scrisă

 

 

Nr. crt.

Numărul modulului

Denumirea și conținutul modulului

ANUL I

1.

Modulul 5 Propedeutică farmaceutică și operații generale în practica farmaceutică

1. Rețeta – părțile componente și descriere

2. Clasificarea medicamentelor după diferite criterii.

3. Operațiile generale din practica farmaceutică: cântărire, dizolvare, amestecare, filtrare, măsurare – descriere.

 

2.

Modulul 7 Farmacognozie generală

1. Plantele medicinale - descriere si criteriile morfologice de recunoastere a acestora

2. Caracterele de cultura ale plantelor medicinale – raspandire geografica, conditii de crestere, influenta  factorilor climaterici, perioada de insamantare, germinare, inflorire, etc.

3. Cultivarea si utilizarea plantelor medicinale in tara noastra

4. Nomenclatura botanica : denumiri stiintifice si populare ale plantelor medicinale

5. Componentele plantelor utilizate in terapeutica : frunze, flori, seminte, scoarte, radacini, rizomi, bulbi,etc

6. Morfologia partilor de plante utilizate in terapeutica : aspect, culoare, miros, forma, dimensiuni, consistenta, modalitati de recunoastere specifica, etc.

7. Produsele vegetale – definiție și  utilizari

8. Metodele de obtinere a produselor vegetale – caracterizare generala, etape, scop ( recoltarea, uscarea, stabilizarea, conditionarea, conservarea).

3.

Modulul 8 Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

1. Prepararea soluțiilor: apoase, uleioase, alcoolice, limonade, ape aromatice și exemple

2. Prepararea soluțiilor extractive: macerate, infuzii, decocturi, tincturi. Exemple din fiecare metoda.

4.

Modulul 11 Chimia compușilor anorganici farmaceutici

1. Ramurile farmacologiei.

2. Medicamentul. Forme medicamentoase. Clasificare şi descriere

3. Compoziţia de bază a diverselor clase medicamentoase:

dezinfectante şi antiseptice; analgezice; substanţe cu acţiune asupra SNV, SNC; Hormoni; Vitamine; medicaţia aparatului cardiovascular; medicaţia sângelui; medicaţia aparatului respirator; medicaţia aparatului digestiv; diuretice; medicaţia antimicrobiană şi antiparazitară; substanţe antitumorale şi imunosupresive; substanţe cu acţiune metabolică.

4. Produşi reprezentativi ai claselor enumerate

5. Biodisponibilitatea

6. Modalităţi de absorbţie specifice fiecărei clase de medicamente

7. Transportul şi distribuţia în ţesuturi a medicamentelor. Transportul sub formă liberă şi legată

8. Distribuţia în sânge interstiţial şi intracelular

9. Metabolizarea şi eliminarea medicamentelor. Metabolizarea fiziologică şi patologică. Metabolizarea hepatică, renală etc.

10. Eliminarea renală, digestivă, respiratorie, cutanată, prin lapte matern.

11. Efectele diferitelor clase medicamentoase

12. Mecanisme de acţiune ale medicamentelor

13. Intoxicaţii medicamentoase acute

14. Intoxicaţii medicamentoase cronice

15. Dependenţa medicamentoasă

16. Reacţii adverse medicamentoase.

17. Incompatibilităţi medicamentoase.

18. Interacţiuni de ordin farmacocinetic şi farmacodinamic

19. Farmacovigilenţa

ANUL II

5.

Modulul 3 Farmacognozie specială

1. Glucidele – definiție și exemple

2. Poliuronidele – definiție și exemple

3. Heterozidele – definiție și exemple

4. Uleiurile volatile – reprezentanți

5. Vitaminele – clasificare, descriere și exemple

6. Lipidele – exemple

7.  Alcaloizi – definiție, descriere, clasificare

 

6.

Modulul 4 Farmacoterapie

1. Tipuri de afecțiuni

2. Medicația pe aparate cu: indicații, contraindicații ,reacții adverse, posologia

3. Antibiotice – clasificare, descriere și exemple

4. Antimicotice – prezentare și exemple

5. Analgezice – descriere și exemple

6. Antihistaminice – descriere

7. Antiinflamatoare – descriere

8. Antitusive – descriere și clasificare

9. Expectorante – descriere

10. Antiasmatice – descriere

11. Medicația aparatului digestiv – clasificare, descriere, exemple

12. Medicația dermatologică – descriere

13. Vitamine – prezentare

14. Anestezice generale și locale – prezentare

15. Hepatoprotectoare – descriere

7.

Modulul 5. Forme farmaceutice sterile

1. Operația de sterilizare – definiție

2. Metode de sterilizare – prezentare

3. Preparate injectabile – clasificare

4. Preparate perfuzabile – descriere

5. Colirele – definiție, mod de preparare, exemple, recipiente de condiționare folosite pentru colire

8.

Modulul 8 Chimia compușilor cu acțiune asupra SNC

1. Structura chimica a substantei – hidrocarburi halogenate, barbiturice, opioide, alcaloizi naturali din opiu, derivati de fenilpiperidina, derivati de benzomorfan, derivati de morfinan, derivati de acid salicilic, pirazolone, anilide, alte analgezice, alcaloizi din ergot, agonisti selectivi ai receptorilor 5HT1, derivati de hidantoina, succinimida, benzodiazepina, carboxamida, acizi grasi, derivati de adamantan, agonistidopaminici, inhibitori ai monoaminoxidazei tip B, fenotiazine, derivati de butirofenona, indol, tioxanten, diazepine, carbamati, derivati de azaspirodecandiona, derivati de xantina, alte substante cu actiune SNC

2. Sinteza organica a substantelor  cu actiune SNC

3. Starile de agregare a substantelor chimice organice – definitie si descriere ( lichida, solida, gazoasa)

4. Rolul si importanta solubilitatii substantelor medicamentoase organice in practica farmaceutica

5. Conditiile de puritate conform FR X

6. Principalele reactii chimice de obtinere a substantelor (sinteza, precipitare, neutralizare, oxidare etc)

7. Formule chimice si denumire chimica internationala

8. Formule chimice desfasurate cu evidentierea structurii moleculare

9. Mecanism de actiune central, pe receptori.

10. Tipuri actiune la nivel SNC (anestezice, analgezice, antiepileptice etc).

11. Clase de substante: hidrocarburi halogenate, barbiturice, opioide, etc

12. Structura substantelor cu actiune asupra SNC: hidrocarburi, cu nucleu benzenic, piperidinic, fenolic etc.

13. Anestezice generale si locale, analgezice opioide, analgezice antipiretice, antimigrenoase, antiepileptice, antiparkinsoniene, anticolinergice, agenti dopaminergici, psiholeptice antipsihotice (neuroleptice), anxiolitice, hipnotice, sedative, antidepresive, psihostimulante, nootrope, anti-dementa, parasimpatomimetice etc

9.

Modulul 9 Fitoterapie

1. Plantele medicinale – definitie, exemple

2. Fitoterapia – definitie, locul pe care il ocupa in cadrul medicinei homeopate

3. Preparate farmaceutice obtinute prin extractia produselor vegetale: macerate, infuzii, decocturi, tincturi, extracte

4. Metodele de extractie: macerarea, infuzarea, decoctia, macerarea dubla, macerarea repetata, percolarea

5. Moduri generale de actiune a principiilor active din plante ( exemple: antiinfectios, cicatrizant, efecte fiziologice, tropisme)

6. Nomenclatura medicala care precizeaza efectele principiilor active din plante ( exemple: expectorant, purgativ, anticoagulant, cardiotonic, diuretic, etc.)

7. Formule (retete) de produse vegetale utilizate in diferite afectiuni (exemple: ceai antibronsitic, ceai sudorific, ceai pectoral, ceai laxativ, ceai sedativ, etc.)

10.

Modulul 10 Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

1. Emulsii – definiție, descriere și exemple

2. Suspensii – definiție, descriere și exemple

3. Unguentele – definiție, descriere și exemple

4. Supozitoarele - definiție și preparare

ANUL III

11.

Modulul 3 Apiterapie

1. Tipuri de miere – utilizare

2. Propolisul – descriere și utilizare

3. Polenul – descriere și utilizare

4. Ceara – descriere și utilizare

5. Lăptișorul de matca – utilizare

12.

Modulul 4 Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

1. Pulberile – definiție, clasificare, preparare, exemple

2. Capsulele – definiție, clasificare

3. Granulatele – definiție, clasificare, preparare.

13.

Modulul 5 Farmacotoxicologie

Tipuri de reacții adverse – descriere

14.

Modulul 6 Chimia compușilor farmaceutici cu acțiuni fiziologice diverse

1. Structura chimica: lineara, monociclica, policiclica, complexa

2. Nucleul organic: structura, reactii de sinteza pentru obtinerea nucleului

3. Clase: acizi monocarboxilici, aldehide si cetone, medicamente din clasa alcoolilor, fenolilor, eterilor, derivati halogenati ai hidrocarburilor, esteri si grasimi, nitroderivati, amine, amide, uretani, ureide, derivati barbiturici, hidantoine, guanidine,  hidroxi-acizi, compusi polihidroxicarbonilici, aminoalcooli, feniletanolamine, sulfamide, derivati heterociclici, compusi organometalici, glicozide, alcaloizi etc

4. Starile de agregare a substantelor chimice organice – definitie si descriere (lichida, solida, gazoasa) 2. Rolul si importanta solubilitatii substantelor medicamentoase organice in practica farmaceutica

5. Antihistaminice, substante de contrast si explorare functionala, cardiotonice, vitamine, hormoni,antibiotice,chimioterapice, sulfamide, diuretice, antihipertensive, antiastmatice, bronholitice, antiulceroase, hipocolesterolemiante, antiparkinsoniene etc

6. Actiuni: expectorante, diuretice, antihipertensive, dezinfectante, etc

7. Factorii: externi (fizici si chimici), interni, reactii posibile de degradare

8. Conditiile de conservare conform FR X: ferit de lumina, ferit de umiditate, ferit de temperatura, ferit de actiunea microorganismelor

15.

Modulul 9 Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

1. Comprimatele – definiție, clasificare, preparare, exemple.

2. Drajeurile – definitie, clasificare, preparare și exemple.

 

 

 

Tematica pentru examen a fost aprobată în ședința CA din 28.11.2019

Director,

Profesor Ioana Adobricăi

Calendarul examenului de absolvire, sesiunea august 2020

Calendarul examenului de certificare profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivelul 5 de  calificare, specializările  „asistent medical generalist” și „asistent medical de farmacie”, sesiunile iulie și august a fost aprobat prin OMEN nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019—2020.

 

Art. 7. Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, specializarea „asistent medical de farmacie” - nivel 5 de calificare,  sesiunea iunie-iulie 2020:

 • Înscrierea candidaților: 22-26 iunie 2020
 • Desfășurarea probei practice: 29-30 iunie 2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 1 iulie 2020;
 • Afisarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2020;
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 2-3 iulie 2020;
 • Susținerea proiectului: 6 – 7 iulie 2020;
 • Afisarea rezultatelor finale: 8 iulie 2020.

 

Art. 10. Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august 2020:

 • Înscrierea candidaților: 3 – 7 august 2020;
 • Desfășurarea probei practice: 10 – 11 august 2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 12 august 2020;
 • Afisarea rezultatelor la proba scrisă: 13 august 2020
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 13-14 august 2020;
 • Susținerea proiectului: 17 – 18 august 2020;
 • Afisarea rezultatelor finale: 19 august 2020.

 

Taxa de examen: 500 de lei

Pentru a se evita blocajele, elevii şcolii noastre vor pregăti dosarele şi se vor  înscrie începând cu 20 iunie, respectiv 20 iulie, urmând ca în perioada stabilită prin ordin să se completeze cu actele de studiu şi toate cele necesare unui dosar corect şi complet.

Legislaţia după care se desfăşoară examenul de absolvire:

1. OMEN nr. 5005 / 02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

2. OMEN nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019—2020.

3. HG nr.461/2017 

VĂ DORIM SUCCES!