Admitere 2020-2021

Informaţii admitere

IMPORTANT!

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Oneşti, unitate de învăţământ acreditată, conform Ordinului de Ministru nr. 4756/24.08.2010 anunţă începerea înscrierilor pentru anul şcolar 2017 – 2018, specializările  „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de farmacie” după cum urmează:

 1. Specializarea:  ASISTENT MEDICAL GENERALIST
  • Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila”  Oneşti – 108  de locuri
  • Şcoala Postliceala Sanitară  “Carol Davila” Moineşti – 72 de locuri
 2. Specializarea:  ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
  • Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila”  Oneşti – 30  de locuri

Înscrierile se fac:

 • Pentru Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Oneşti - la sediul şcolii din Bulevardul Oituz, nr. 12, Oneşti (vis-a-vis de noua Primărie a Municipiului Oneşti);
 • Pentru Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Moineşti - la sediul şcolii din strada Zorilor, nr. 1, Moineşti (clădirea Spitalului de Urgenţă Moineşti).

Modalitatea de admitere în anul școlar 2019-2020

Când numărul de candidaţi înscrişi este mai mic sau egal cu numărul de locuri prevăzute în planul de şcolarizare, admiterea se face pe baza dosarului.

Dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor, admiterea se face pe baza unui interviu vocaţional.

În eventualitatea că se va susține interviul, candidații vor fi anunțați pe site-ul oficial www.caroldavilaonesti.ro sau pe pagina de facebook a școlii sau la sediile celor două școli. Informațiile se pot primi și de la secretariatul școlii.

Calendarul admiterii în învăţământul postliceal - anul şcolar 2019-2020:

·      01.03 – 07.09. 2019 – Înscrierea candidaţilor;

·      06 – 07.09. 2019 – Evaluarea dosarelor de concurs;

·      07.09. 2019, orele 9,00  – Susținerea interviului vocaţional (în cazul în care numărul candidaţilor înscrişi depăşeşte numărul de locuri aprobate);

·      07.09. 2019, orele 16,00 – Afişarea rezultatelor evaluării candidaților;

·      10.09.2019 – Încheierea contractelor de şcolarizare.

Taxa de examen va fi de 100 de lei şi se achită la depunerea dosarului.

Datele de contact:

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Oneşti:
tel. 0234/312311; 0735/854134 sau 0735/854138; e-mail: contact@caroldavilaonesti.ro

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Moineşti:
Tel. 0234/362520; 0234/362828; 0234/312311 sau 0735/854134; e-mail: contact@caroldavilanesti.ro

Informaţii utile:

Metodologia de admitere în anul şcolar 2020-2021

Documente necesare la înscriere

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti şi structura sa Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Moineşti se face la secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza următoarelor documente:

 • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului și se poate descărca de aici);
 • Certificat de absolvire a liceului/Diplomă de bacalaureat/Adeverinţă de absolvire a liceului (original şi copie);
 • Foaie matricolă IX – XII/XIII  (original şi copie);
 • Certificat de naştere (original şi copie);
 • Certificat de căsătorie (original şi copie, dacă este cazul);
 • Buletin/carte de identitate (original şi copie);
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • Chitanţă prin care să dovedească plăta taxei de înscriere (copie şi original);
 • 2 fotografii tip legitimaţie;
 • Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor cu caracter personal;
 • Dosar din plastic cu şina.

Taxa de examen va fi de 100 de lei şi se achita la depunerea dosarului.