Documente necesare

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti şi structura sa Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Moineşti se face la secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor de mai jos.

 • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului și se poate descărca de aici);
 • Certificat de absolvire a liceului/Diplomă de bacalaureat/Adeverinţă de absolvire a liceului (original şi copie);
 • Foaie matricolă IX – XII/XIII  (original şi copie);
 • Certificat de naştere (original şi copie);
 • Certificat de căsătorie (original şi copie, dacă este cazul);
 • Buletin/carte de identitate (original şi copie);
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • Chitanţă prin care să dovedească plăta taxei de înscriere (copie şi original);
 • 2 fotografii tip legitimaţie;
 • Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor cu caracter personal;
 • Dosar din plastic cu şina.

Taxa de examen va fi de 150 de lei şi se achita la depunerea dosarului.