Calendar absolvire AMF

Calendar absolvire AMF

CALENDAR ABSOLVIRE AMF 2021

 

 

Calendarul examenului de certificare profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivelul 5 de  calificare, specializarea „asistent medical de farmacie”, sesiunea iulie a fost aprobat prin OMEC nr.3770/05.05.2021 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020—2021.

 

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, specializarea „asistent medical de farmacie” - nivel 5 de calificare,  sesiunea iulie 2021:

  • Înscrierea candidaţilor: 12 - 16 iulie 2021; 
  • Echivalarea probei practice: 19 iulie 2021; 
  • Echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021;
  • Susținerea și evaluarea proiectului: 21 - 22 iulie 2021; 
  • Afişarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021.

 

Lista documentelor necesare pentru înscriere aici