Calendar absolvire AMG

“Sensul vieții este să îți găsești talentul, darul tău. Scopul vieții este să îl dai mai departe.” – William Shakespeare

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL – NIVEL 5 DE CALIFICARE

CALIFICAREA PROFESIONALĂ
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Sesiunea august 2024

  1. Înscrierea candidaților 05 – 07 AUGUST 2024
  2. Desfășurarea probei practice: joi, 08 AUGUST 2024
  3. Desfășurarea probei scrise: marți, 13 AUGUST 2024
  4. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: miercuri, 14 AUGUST 2024
  5. Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă 14-19 AUGUST 2024
  6. Susținerea proiectului: marți, 20 AUGUST 2024
  7. Afişarea rezultatelor finaleL joi, 22 AUGUST 2024

ACTE NECESARE

Înscrierea candidaților se face pe bază de tabele întocmite în conformitate cu prevederile art.17, alin.1 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal și a următoarelor documente (conform art.5 al Ordinului M.E.N. nr.5005/2014):

a) cerere de înscriere
b) certificat de naștere – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul
c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul)
d) actul de identitate, copie certificată ca fiind conformă cu originalul
e) foaia matricolă în original eliberată de unitatea de învățământ absolvită și o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhiva unității de învățământ.
f) declarație pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință și că va respecta normele de protecția muncii și pe cele igienico – sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanțelor etc. pe durata desfășurării probelor de examen, că va respecta cerințele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen, afișate sau prezentate de persoanele autorizate
g) chitanța de plată a taxei de examen eliberată de unitatea de învățământ la care candidatul va susține probele de examen, după caz.
h) 2 fotografii ¾

DEPUNEREA PROIECTELOR ÎNSOȚITE DE FIȘA DE EVALUARE, SE FACE ÎN PERIOADA 15 – 19 iulie 2024 LA SECRETARIATUL ȘCOLII, PENTRU SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST ȘI ÎN PERIOADA 10 – 14 iunie 2024 PENTRU SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE.