Calendar absolvire AMG

Calendar absolvire AMG

CALENDAR ABSOLVIRE AMG 2021

 

Calendarul examenului de certificare profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivelul 5 de  calificare, specializarea  „asistent medical generalist”, sesiunea august a fost aprobat prin OMEC nr.3770/05.05.2021 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020—2021.

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august 2021:

  • Înscrierea candidaţilor: 23 - 27 august 2021; 
  • Echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului: 27 - 31 august 2021; 
  • Afişarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

Taxa de examen: 450 de lei

Lista documentelor necesare pentru înscriere aici