Despre noi

Tipul unităţii de învăţământ

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti, este unitatea de învăţământ ce  se încadrează în sistemul de Învăţământ Profesional Tehnic pentru nivelul de învăţământ postliceal (nivelul 5 de calificare); domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”; calificările profesionale „asistent medical generalist” şi asistent medical de farmacie, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”.

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti, acreditată potrivit dispoziţiilor din Ordinul MECTS nr. 4756/24.08.2010, este persoana juridică română de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de educaţie şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2010 – 2011.

Din anul şcolar 2012 – 2013, Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Oneşti funcţionează cu structura Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Moineşti, ACREDITATA conform OMEN 4666/18.08.2017.

Începând cu anul şcolar 2015 – 2016, Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Oneşti funcţioneaza şi cu specializarea „asistent medical de farmacie”, nivelul 5 de calificare,  specializare autorizată conform OMEN nr. 5744/12.11.2015.

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti funcţionează,  începând cu anul şcolar 2015 – 2016  într-un sediu nou, situat în bulevardul Oituz, numărul 12, vis – a – vis de noua Primărie a  Municipiului Oneşti.  Schimbarea sediului s-a făcut în urma monitorizării de către  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar  şi legiferată prin OMECS nr. 5780 din 12 noiembrie 2015.   Condiţiile în care se desfăşoară cursurile au fost evaluate ca excelente.

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti are sediul în bulevardul Oituz, nr. 12, municipiul Oneşti, judeţul Bacău, tel. 0234/ 312311, e-mail:  contact@caroldavilaonesti.ro Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti se constituie ca unitate de învăţământ preuniversitar particular în scopul asigurării serviciilor de învăţământ în domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică” pentru calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, specializări de nivelul 5 de calificare.

În urma vizitei de evaluare periodică, efectuată la 5 ani de la acreditare, şcoala obţine calificativul „foarte bine” la toţi indicatorii privind standardele de calitate. Prin aceasta se confirmă calitatea actului educativ  şi condiţiile excelente în care se desfăşoară activitatea şcolii.