Istoricul şcolii

Școala Postliceală Sanitara „Carol Davila” Oneşti a fost înfiinţată în baza articolului 7, lit. A din Statutul Confederaţiei Naţionale a Femeilor din România, a articolului 19, lit. C, a Societăţii Doamnelor Oneşti, a aprobărilor Ministerului Sănătăţii nr. V/316/15.02.1991 şi nr. VIII/D/8342/1992, a Deciziei Consiliului de Administratie al Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila” Bucureşti nr. 1329/11.12.1992 la data de 01.10.1992. Şcoala îşi propune formarea cadrelor medii sanitare necesare unităţilor de ocrotire a sănătătii şi de acordare a asistenţei sociale.

Activitatea Şcolii Sanitare Postliceale din Oneşti se desfaşoara în baza Legii 84/1995, republicată cu modificarile şi compleările ulterioare în Legea nr.196/1999, Legii 53/2003 – Codul Muncii, Regulamentului de Organizare şi Functionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin ordinul MEdC nr. 4925/2005, a hotărârilor şi ordonanţelor emise de Guvern, actelor normative ce decurg din conţinutul acestora, a ordinelor, precizărilor şi instrucţiunilor elaborate de MEdC . Şcoala obţine autorizarea de funcţionare provizorie prin Hotărârea CNEAIP, nr. 29 / 03.12.1999, aprobată MEN, prin OM nr. 3100 / 26. 01. 2000. CNEAIP realizează o evaluare externă certificată prin Decizia nr. 557 / 16.06.2005.  Prin Ordinul MECTS nr. 4756/24.08.2010 se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, Oneşti, cu sediul în municipiul Oneşti, strada Culturii, nr. 1, judeţul Bacău, pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică” calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învățământ „zi”.

Asociaţia „Societatea Doamnelor din Oneşti” persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în strada Culturii, nr. 1, municipiul Oneşti, judeţul Bacău, înfiinţată în baza Sentinţei civile nr. 18 din 4 septembrie 1992, reprezentată prin preşedinte Adobricăi Toader şi-a exprimat intenţia pentru înfiinţarea unei persoane juridice, în temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului  nr. 75/2005 si a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4756 din 24.08. 2010, şi în acest scop a fost întocmit Actul  constitutiv al unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti, aprobat în Adunarea Generală a Asociatiei “Societatea Doamnelor din Onesti” din 12.12.2011, prin  Decizia nr. 24/12.12.2011, completat cu modificarile ulterioare in Adunarea Generala din 06.12.2019 si aprobat prin Decizia nr. 102/10.12.2019

Statutul Scolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” Onești a fost elaborat in spiritul si cu respectarea Constituției României, care, pe lângă învățământul public de stat, reglementează si existenta învățământului particular si in conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 si a Statutului personalului didactic parte a acestei legi.

În urma aplicării procedurii de autorizare, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Onești, obține autorizația de funcționare provizorie pentru Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Moineşti, ca structură. Autorizarea a fost acordată prin Ordinul de ministru nr. 5969/10.09.2012. Prin Ordinul MEN nr. 4666/18.08.2017 se acorda acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Moinești, cu sediul in municipiul Moinești, str. Zorilor nr. 1, județul Bacău, pentru nivelul de învățământ “postliceal” domeniul “sănătate si asistenta pedagogica”, calificarea profesionala “asistent medical generalist”, limba de predare “româna”, forma de învățământ “zi”

Din anul școlar 2015-2016, Scoala Postliceală Sanitară CDO funcționează și cu specializarea „asistent medical de farmacie”, nivelul 5 de calificare, ACREDITATĂ conform O.M.E. nr. 5003/23.08.2021.