Misiune, Viziune şi Ţinte strategice

Misiune, Viziune şi Ţinte strategice

Misiunea

Misiunea Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”este de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni asistenţi medicali competenţi, capabili să înveţe pe parcursul întregii vieţi, pentru a-şi forma personalităţi autonome şi creative în această lume aflată în permanentă schimbare.

Viziunea

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel:

„Pe cât posibil, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”.  Alegerea acestui slogan ca viziune îşi găseşte validarea  în două accepţiuni: pe de o parte, posibilitatea legală de a contribui ca fiinţă socială la dezvoltarea comunităţii căreia îi aparţii şi, apoi, folosirea propriilor competenţe de a manageria o instituţie de servicii sociale, de a conştientiza forţa pe care o are cunoaşterea în lumea contemporană.

Ţintele strategice

  • Ținta 1: Dezvoltarea si implementarea unei oferte educationale relevante, adaptate la specificul populației școlare din instituția de învățământ, precum si la nevoile de învățare a beneficiarilor.
  • Ținta 2: Asigurarea calității serviciilor educationale în vederea creșterii performantelor academice ale elevilor si dezvoltării lor personale armonioase.
  • Ținta 3: Dezvoltarea culturii organizaționale și a vizibilității școlii în comunitate.
  • Ținta 4: Creșterea eficacității educationale prin implicarea în proiecte naționale, europene și internaționale.
  • Ținta 5: Asigurarea climatului socio - afectiv deschis comunicării.
  • Ținta 6: Tranziția elevilor de la scoală la locul de munca. Dezvoltarea unui program care sa asigure inserția sociala rapida a absolvenților.
  • Ținta 7: Educarea elevilor pentru cetățenie europeana și formarea / exersarea competentelor profesionale și lingvistice la elevi prin activități realizate în parteneriat cu școli și unități sanitare din Uniunea Europeana.