Misiune, Viziune şi Ţinte strategice

Misiunea

Misiunea Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”este de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni asistenţi medicali competenţi, capabili să înveţe pe parcursul întregii vieţi, pentru a-şi forma personalităţi autonome şi creative în această lume aflată în permanentă schimbare.

Viziunea

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel:

„Pe cât posibil, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”.  Alegerea acestui slogan ca viziune îşi găseşte validarea  în două accepţiuni: pe de o parte, posibilitatea legală de a contribui ca fiinţă socială la dezvoltarea comunităţii căreia îi aparţii şi, apoi, folosirea propriilor competenţe de a manageria o instituţie de servicii sociale, de a conştientiza forţa pe care o are cunoaşterea în lumea contemporană.

Ţintele strategice

  • ȚINTA 1: Dezvoltarea și implementarea unei oferte educaționale relevante, adaptate la specificul populației școlare din instituția de învățământ, precum și la nevoile de învățare a beneficiarilor.
  • ȚINTA 2: Asigurarea calității serviciilor educaționale în vederea creșterii performanțelor academice ale elevilor și dezvoltării lor personale armonioase. 
  • ȚINTA 3: Dezvoltarea culturii organizaționale și a vizibilității școlii în comunitate.
  • ȚINTA 4: Creșterea eficacității educaționale prin implicarea în proiecte naționale, europene și internaționale.
  • ȚINTA 5: Asigurarea climatului socio – afectiv deschis comunicării. 
  • ŢINTA 6: Tranziţia elevilor de la şcoală la locul de muncă. Dezvoltarea unui program care să asigure inserţia socială rapidă a absolvenţilor.
  • ŢINTA 7: Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor profesionale şi lingvistice  la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli şi unităţi sanitare din Uniunea Europeană.