Patrimoniul şcolii

Patrimoniul şcolii

Sursele de finanţare a Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Oneşti  sunt compuse din sumele depuse de Fondator, adică de Asociaţia  „Societatea Doamnelor din Oneşti” prin transferul patrimoniului acesteia către Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, din taxele de studii şi alte taxe şcolare, finanţări de ordin public şi privat, din contracte, studii, sponsorizări, donaţii şi alte surse legal constituite.

De asemenea, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti, fiind o asociaţie de tip non-profit, poate înfiinţa societăţi comerciale şi desfăşura activităţi economice directe dacă veniturile obţinute din acestea sunt folosite pentru realizarea scopurilor Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Oneşti, adică pentru învăţământ, cercetare ştiinţifică, activităţi culturale şi de diseminare a cunoştinţelor şi valorilor culturale în societate.