Valori promovate

Principii si valori promovate

In Romania învățământul constituie prioritate naționala. Principiile care guvernează învățământul preuniversitar, precum si învățarea pe tot parcursul vieții in Romania sunt:

 • Principiul echitații si egalității de șanse – in baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
 • Principiul calității – in baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referința si bune practice naționale si internaționale;
 • Principiul relevantei – in baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personala si social – economice;
 • Principiul eficientei – se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
 • Principiul descentralizării – deciziile principale se iau de către actorii implicați direct in proces;
 • Principiul transparentei si răspunderii publice – in baza căruia unitățile si instituțiile de învățământ asigura vizibilitatea totala a deciziei si rezultatelor, răspund public prin comunicarea periodica si adecvata a acestora de performantele lor;
 • Principiul respectării libertăților si drepturilor tinerilor si adulților;
 • Principiul independentei de ideologii, religii si doctrine politice;
 • Principiul învățării pe parcursul întregii vieți;
 • Principiul educației incluzive;
 • Principiul respectării diversității culturale;
 • Principiul respectării identității culturale a tuturor cetățenilor romani si a dialogului intercultural;
 • Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social si consultare;
 • Principiul susținerii si promovării cadrelor didactice, pentru acces in dezvoltare si cariera;
 • Principiul mobilității;
 • Principiul asumării, promovării si păstrării identității naționale si a valorilor culturale ale poporului roman;
 • Principiul recunoașterii si garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice si religioase;
 • Principiul respectării dreptului la opinie al elevului / studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ