Elevi

Elevi

Structura anului şcolar 2019 – 2020

Structura anului şcolar 2019 – 2020 este stabilită conform OMEN nr. 3191 / 20.02.2019. Durata cursurilor este cea stabilită prin planurile – cadru de învăţământ, în vigoare:

1. OMECT  nr. 2713 din 29. 11. 2007 (Ordinul referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal); - valabil pentru anii III AMG

2.  OMECŞ  nr. 5602 din 3.11.2015 pentru modificarea şi completarea OMECT  nr. 2713 din 29.11.2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal. - Valabil pentru anii III AMG

3. OMEC nr. 5042 din 27.09.2005, revizuit în 2007, pentru specializare asistent medical de farmacie.

4. OMEN3499/29.03.2018 - valabil pentru anii I si II

Subliniem că anul şcolar are 42 de săptămâni pentru şcoala postliceală.

Semestrul I
Cursuri: luni, 09 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019;
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020;
Cursuri: luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 21 februarie 2020.

Semestrul II
Cursuri: luni, 24 februarie 2020 – vineri, 03 aprilie 2020;
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 04 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020;

Cursuri: miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 31 iulie 2020;
Vacanţa de vară: sâmbătă, 01 August 2020 – septembrie 2020.