Regulamentul Intern, Statutul Elevului și Codul de Conduită Etică

“Să faci ceea ce nimeni altcineva nu e dispus să facă, într-o manieră în care nimeni altcineva nu poate, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate – asta înseamnî să fii asistent.”

Școala noastră funcționează în baza documentelor școlare obligatorii aprobate de Consiliul Administrație și prevăzute de Mininsterul Educației. 

Regulamentul Intern 2023-2024
Statutul elevului 2023-2024
Codul de conduita etica 2023-2024