Grup țintă

Grup țintă

ANUNT PRIVIND CRITERII DE SELECTIE PENTRU COMPLETAREA GRUPULUI TINTA

ANUNȚ DE ACORDARE BURSE DE ABSOLVIRE STAGIU

Anunț acordare burse merit

Lista finală membrii Grup Țintă și alocarea pe centre de stagiu

TABEL NOMINAL CU ELEVII REZERVE* ÎN URMA EVALUĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PROCES SELECȚIE PROIECT POCU COD 130540 – „ACTIV ÎN PRACTICĂ – ACTIV PE PIAȚA MUNCII!”

TABEL NOMINAL CU ELEVII ADMIȘI ÎN URMA EVALUĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PROCES SELECȚIE PROIECT POCU COD 130540 – „ACTIV ÎN PRACTICĂ – ACTIV PE PIAȚA MUNCII!”

Anunț privind criterii de selecție a Grupului țintă