Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Controlul intern de calitate al activității educaționale a scolii se realizează prin Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității. Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității are în componenta 7 membrii numiți conform legii.
Activitatea Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calității se desfășoară în baza strategiei interne de evaluare, a regulamentului de funcționare a comisiei, a planului operațional și se concretizează în Raportul Anual de Evaluare Interna generat din platforma informațională ce aparține ARACIP.