Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

DECIZIA nr. 53/29.09.2020
privind constituirea Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie în anul şcolar 2020 – 2021:

  1. As. med. lic. Vasile Sprinţeroiu – responsabil CEAC, profesor al Şcolii Postliceale Sanitare "Carol Davila", reprezentant al OAMGMAMR, filiala Bacău;
  2. Prof. Cristina Aivănesi – membru, reprezentant al Asociaţiei „Societatea Doamnelor din Oneşti”;
  3. As.med.lic. Daniela Niculescu – membru, reprezentant al Spitalului Municipal Oneşti;
  4. As.med.lic. Viorica Popa - membru, reprezentant al cadrelor didactice;
  5. Cătălin Barna – membru, coordonator cu proiecte şi programe;
  6. Cristea Alina – membru, reprezentant al Consiliului Elevilor.
  7. Mihaela Veşcă – Secretarul CEAC;

 

Decizia CEAC

Regulamentul de organizare şi functionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Planul operaţional al CEAC

Strategia internă de evaluare a calităţii

Studiul diagnostic privind stadiul de dezvoltare al şcolii

Opis proceduri

Planificarea activităţilor de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2020-2021