Consiliul de administraţie

În unităţile de învăţământ particular, Consiliul de administraţie se constituie conform prevederilor art. 96 alin. (5) şi al art. 96^1 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În unităţile de învăţământ particular şi confesional, consiliul de administraţie este constituit conform statutului aprobat de fondatori. Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” este constituit din 7 membri.

Membrii Consiliului de administrație 2022-2023

Decizie constituire CA