RAEI

Raportul anual de evaluare internă a calității, reflectă direct calitatea serviciilor educaționale și sunt relevante pentru beneficiarii direcți sau indirecți.

RAEI