Oferta educaţională

Oferta educaţională

Pentru anul şcolar 2021 – 2022, Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila” Oneşti  lanseaza următoarea ofertă educaţională:

Specializarea:  ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 • Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila”  Oneşti – 84 de locuri
 • Şcoala Postliceala Sanitară  “Carol Davila” Moineşti – 56 de locuri
 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
 • Calificarea profesională: Asistent medical generalist
 • Nivelul de calificare: 5
 • Forma de învăţământ:  la zi
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Oportunităţi de plasament pe piaţa muncii:  cadru medical în reţeaua sanitară de stat şi particulară, clinici, laboratoare, obstetrică - ginecologie, chirurgie, interne, ATI  etc.
 • Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Specializarea:  ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

 • Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila”  Oneşti – 28 de locuri
 • Domeniul:  Sănătate şi asistenţă pedagogică
 • Calificarea profesională: Asistent medical de farmacie
 • Nivelul de calificare: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Oportunităţi de plasament pe piaţa muncii: titular de punct farmaceutic, coordonator activitate producţie sau desfacere a produselor naturiste - plafar, cosmetice - drogherie, şef depozit produse farmaceutice
 • Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

- Veţi beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene – calificarea „asistent medical generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE ( Anexa V ), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).

- Te vei instrui şi educa în vederea adaptării şi integrării sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale.

- Te vei instrui practic şi te vei forma în laboratoare şi săli de demonstraţii proprii, precum şi în unităţi de profil din reţeaua publică şi privată: Spitalul Municipal Oneşti, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti,  cabinete medicale de medicină a familiei.

- Procesul de învăţământ este asigurat de un colectiv de cadre didactice implicate, care utilizează mijloace de învăţământ moderne.

- Catedra de tehnologii (nursing) este ocupată de profesori (asistenţi medicali generalişti) din care mulţi au absolvit Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, specializarea Asistenţă Medicală Generală.

- Vei fi cooptat în proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale în scopul creşterii calităţii pregătirii profesionale prin efectuarea unor stagii de instruire practică în condiţii tehnologice şi organizatorice de nivel optim pentru a creşte capacitatea lor de a furniza calificări relevante pe piaţa muncii.

- Ai posibilitatea să îţi cunoşti viitorul angajator şi să fii selectat încă din perioada de practică.

- Poţi deveni maistru instructor în cadrul şcolii după 3 ani de experienţă ca asistent medical.