Admitere 2021-2022

Admitere 2021-2022

Informaţii admitere

IMPORTANT!

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Oneşti, unitate de învăţământ acreditată, conform Ordinului de Ministru nr. 4756/24.08.2010 anunţă începerea înscrierilor pentru anul şcolar 2021 – 2022, specializările  „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de farmacie” după cum urmează:

 1. Specializarea:  ASISTENT MEDICAL GENERALIST
  • Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila”  Oneşti – 84 de locuri
  • Şcoala Postliceala Sanitară  “Carol Davila” Moineşti – 56 de locuri
 2. Specializarea:  ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
  • Şcoala Postliceala Sanitară “Carol Davila”  Oneşti – 28  de locuri

Înscrierile se fac:

 • Pentru Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Oneşti - la sediul şcolii din Bulevardul Oituz, nr. 12, Oneşti (vis-a-vis de noua Primărie a Municipiului Oneşti);
 • Pentru Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Moineşti - Şcoala Gimnaziala "Ştefan Luchian" Moineşti la secretariat.

Modalitatea de admitere în anul școlar 2020-2021

În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mic sau egal cu numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriul minimal de admitere : întocmirea unui dosar personal .

În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depăşeşte numărul de locuri, metodologia de admitere prevede în mod obligatoriu o probă scrisă, durata acesteia, tematica şi bibliografia recomandată.

Calendarul admiterii în învăţământul postliceal - anul şcolar 2021-2022:

 

 • Până la 30.05.2021 – Afisarea metodologiei de admitere în învăţământul postliceal, a tematicii probei scrise şi a bibliografiei recomandate. 
 • 01.06.2021 – 06.09.2021 – Înscrierea candidaţilor; semnarea Contractului educațional
 • 07 – 08.09. 2021 – Evaluarea dosarelor de concurs
 • 08.09. 2021, orele 16,00 – Afişarea  rezultatelor finale în urma evaluării dosarelor
 • 09.09. 2021, orele 9,00 – Susţinerea probei scrise a examenului de admitere, în cazul în care numărul candidaţilor înscrişi depăşeşte numărul de locuri aprobate
 • 10.09. 2021 – Afişarea rezultatelor; Depunerea contestaţiilor 
 • 11.09. 2021 – Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 
 • 13.09.2021 – Încheierea Contractelor de studii pentru învăţământul postliceal cu taxă

Taxa de examen va fi de 100 de lei şi se achită la depunerea dosarului.

Datele de contact:

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Oneşti:
Tel. 0234/312311; 0735/854134 sau 0735/854138

Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Moineşti:
Tel. 0234/312311; 0735/854134 sau 0735/854138

Informaţii utile:

Metodologia de admitere în anul şcolar 2020-2021

Documente necesare la înscriere

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti şi structura sa Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Moineşti se face la secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza următoarelor documente:

 • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului și se poate descărca de aici);
 • Certificat de absolvire a liceului/Diplomă de bacalaureat/Adeverinţă de absolvire a liceului (original şi copie);
 • Foaie matricolă IX – XII/XIII  (original şi copie);
 • Certificat de naştere (original şi copie);
 • Certificat de căsătorie (original şi copie, dacă este cazul);
 • Buletin/carte de identitate (original şi copie);
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • Chitanţă prin care să dovedească plăta taxei de înscriere (copie şi original);
 • 2 fotografii tip legitimaţie;
 • Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor cu caracter personal;
 • Dosar din plastic cu şina.

Taxa de examen va fi de 100 de lei şi se achita la depunerea dosarului.