Metodologii absolvire

Legislaţia după care se desfăşoară examenul de absolvire:

  1. OMEN nr. 5005 / 02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

Ordin nr. 5005

  1. OME nr. 4759/22.08.2022 privind privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023—2024.

OME nr. 4759

 VĂ DORIM SUCCES!