Metodologii absolvire

Metodologii absolvire

METODOLOGII ABSOLVIRE

 

Legislaţia după care se desfăşoară examenul de absolvire:

 

  1. OMEN nr. 5005 / 02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

Ordin nr. 5005

  1. OMEN nr. 5459/31.08.2020 privind privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020—2021.

OMEC nr. 5459

 

 

 VĂ DORIM SUCCES!