Informaţii utile

Informaţii utile

Calendarul examenului de absolvire, sesiunea iulie-august 2020

Calendarul examenului de certificare profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivelul 5 de  calificare, specializările  „asistent medical generalist” și „asistent medical de farmacie”, sesiunile iulie și august a fost aprobat prin OMEN nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019—2020.

Art. 7. Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, specializarea „asistent medical de farmacie” - nivel 5 de calificare,  sesiunea iulie 2020:

 • Înscrierea candidaților: 22 – 26 iunie 2020;
 • Desfășurarea probei practice: 29 – 30 iunie 2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 1 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2020;
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 2-3 iulie 2020;
 • Susținerea proiectului: 6 – 7 iulie 2020;
 • Afisarea rezultatelor finale: 8 iulie 2020.

Art. 11. Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august 2020:

 • Înscrierea candidaților: 3 – 7 august 2020;
 • Desfășurarea probei practice: 10 – 11 august 2020;
 • Desfășurarea probei scrise: 12 august 2020;
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 13 august 2020;
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 13 - 14 august 2020;
 • Susținerea proiectului: 17 – 18 august 2020;
 • Afișarea rezultatelor finale: 19 august 2020.

Taxa de examen: 450 de lei

Pentru a se evita blocajele, elevii şcolii noastre vor pregăti dosarele şi se vor  înscrie începând cu 20 iunie, respectiv 20 iulie, urmând ca în perioada stabilită prin ordin să se completeze cu actele de studiu şi toate cele necesare unui dosar corect şi complet.

Legislaţia după care se desfăşoară examenul de absolvire:

1. OMEN nr. 5005 / 02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

2. MEN nr. 3870/09.04.2019 pentru modificarea metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calitatii profesionaale a absolventilor invatamantului postliceal, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale nr 5005 / 02.12.2014

3. PRECIZĂRILE MEN cu nr. 37 /DGISSEP/19.09.2019, privind susținere de către absolvenţii învăţământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizarea a studiilor, în sesiunile 2017 – 2018. 

4. OMEN nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019—2020.

5. PRECIZARILE MEN cu nr. 2764 / DGISSEP / 29.12.2017 privind tipul si completarea formularelor actelor de studii care se vor elibera absolventilor invatamantului preuniversitar, promotia 2018

VA DORIM SUCCES!

4. PRECIZĂRILE MEN cu nr. 2764 /DGISSEP/29.12.2017 privind tipul și completarea formularelor actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar, promoția 2018.

VĂ DORIM SUCCES!

Descarca PDF "Informatii utile Absolvire"