Temei legal

Legislaţia după care se desfăşoară examenul de absolvire

1. OMEN nr. 5005 / 02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

2. OMENCȘ nr. 5078/31.08.2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016 – 2017.

3. PRECIZĂRILE OMEN nr. 46765/21.11.2016 privind tipul și completarea, formularea actelor de studii care se vor elibera absolvenților din promoția 2017..