Condiţii excelente de studiu la Şcoala Sanitară „CAROL DAVILA”